Standplaatsverbetering

Bomen kunnen te lijden hebben onder een ongeschikte standplaats. Dat kan geremde ontwikkeling, verschraling, afname van de esthetische waarde, veiligheidsproblemen en sterfte veroorzaken.

Deze ongunstige situatie kan initieel aanwezig zijn (bij onoordeelkundige soortkeuze of standplaats bijvoorbeeld) of kan na de aanplanting tot stand gekomen zijn. Door bodemverharding bij werkzaamheden bijvoorbeeld, of veranderingen in de waterhuishouding. 

Bij standplaatsverbetering vinden ingrepen plaats in de onmiddellijke omgeving van de boom, met als doel een verbeterde vitaliteit van de boom te bekomen. Er worden dus verbeteringen aan de standplaats aangebracht opdat de boom in kwestie de beste kansen krijgt.

Mogelijke oplossingen zijn:
  • verrijking van de bodem door bemesting
  • aanpassing zuurtegraad bodem
  • bewatering of ontwateringskanalen bij  wateroverlast
  • het "ploffen" van de bodem bij  verharding
  • lichtinval verhogen...
aanplanting bomen
 
Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.