Aanplanting van bomen

Het mooiste aan ons werk is de aanplant van bomen. Als bomenliefhebber is het geweldig jonge boompjes te zetten en deze op te volgen.
Belangrijk hierbij is de correcte begeleidingssnoei in de eerste levensjaren. Dit draagt bij tot het gewenste eindbeeld.

Dat is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. Samen met de klant kan een geschikte soort en /of cultivar gezocht worden, in functie van de beschikbare ruimte, de condities van de standplaats (vocht, licht...) en het verwachte eindbeeld (grootte, afschermende functie, evergreen, eventueel vruchtdracht...). De verwachtingen en de mogelijkheden moeten te rijmen zijn.

Voor de aanplant is de geschikte periode eerder beperkt. Aanplantingen gebeuren optimaal in een vorstvrije periode in het vroege voorjaar of het late najaar. Dan is het plantgoed in rust en bijgevolg minder kwetsbaar voor manipulatie en transport.

Interesse in onze diensten voor het aanplanten van bomen? Neem contact op 

 

aanplanting bomen