Boomveiligheidscontrole - VTA

Als een boom schade aanricht aan derden, kan de eigenaar of de beheerder daarvoor aansprakelijk gesteld worden. De schade moet dan wel een gevolg zijn van schade aan of gebrek van de boom, met een oorzakelijk verband. Let wel: een onbelangrijk of gedeeltelijk oorzakelijk verband is voldoende om aansprakelijkheid in te roepen.

Betreft het een vreemde oorzaak (zoals wind) en is dat de enige en volledige oorzaak bij een schadegeval, dan is dit redelijkerwijs niet te voorzien en onvermijdbaar. De eigenaar is dan ook niet aansprakelijk. 

Gebreken kunnen ontstaan vanuit een slechte conditie, of vanuit een slechte structuur:
  • de conditie van een boom kan te lijden hebben onder een ongeschikte standplaats (of de verandering ervan), plagen, mismeestering,  chemicaliën, ongunstige weersomstandigheden...
  • ook perfect gezonde bomen kunnen gevaar inhouden voor hun omgeving. Structurele fouten zoals vezelknikken, scheuren, wortelschade en dergelijke  hoeven niet de conditie van de boom te schaden, maar leiden soms tot onveilige situaties. Ook genetisch inferieur plantgoed kan veiligheidsimplicaties geven (zoals plakoksels). 

Aangetaste, zieke of onstabiele bomen hebben meer kans op windworp of het uitscheuren van takken dan gezonde of structureel goede bomen. Dat geeft onzekerheid over de veiligheidssituatie voor de directe omgeving van de boom en vraagt nader onderzoek.

Visual Tree Assessment of boomveiligheidscontrole kan dan worden aangevraagd. 

De boom wordt dan al of niet klimmend onderzocht en beoordeeld op zijn veiligheid, waarbij vooral gelet wordt op:
  • plakoksels
  • dood hout
  • infecties (schimmels, bacteriën, virussen)
  • insectenvraat
  • schade door vogels en zoogdieren
  • stabiliteit
  • mechanische beschadiging
  • bodemconditie 
We doen dan aanbevelingen voor passende maatregelen. In de meest extreme gevallen wordt de boom verwijderd, maar meestal volstaan ingrepen als specifieke snoeiactiviteiten, het aanbrengen van verankeringen of standplaatsverbetering

Vaak raden we verdere periodieke opvolging aan. 

aanplanting bomen